sl
05-6747-161 info@topline.si

Prijavi se

Registriraj se

Enkrat, ko si ustvarite račun, boste lahko spremljali svoje rezervacije, stanje plačila, spremljali potrditev in ocenili potovanje po zaključku.
Uporabniško ime*
Geslo*
Potrdi geslo*
Ime*
Priimek*
Datum rojstva*
Email*
Telefon*
Država*
* S kreiranjem računa pomeni, da se strinjate z našimi Splošnimi pogoji in Izjavo o zasebnosti.
Pred nadaljevanjem se morate strinjati z zgoraj navedenimi pogoji.

Že imate račun?

Prijavi se
05-6747-161 info@topline.si
sl

Prijavi se

Registriraj se

Enkrat, ko si ustvarite račun, boste lahko spremljali svoje rezervacije, stanje plačila, spremljali potrditev in ocenili potovanje po zaključku.
Uporabniško ime*
Geslo*
Potrdi geslo*
Ime*
Priimek*
Datum rojstva*
Email*
Telefon*
Država*
* S kreiranjem računa pomeni, da se strinjate z našimi Splošnimi pogoji in Izjavo o zasebnosti.
Pred nadaljevanjem se morate strinjati z zgoraj navedenimi pogoji.

Že imate račun?

Prijavi se

Splošna določila

Splošni pogoji in navodila so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta potnik in  podjetje Topline d.o.o. Portorož, bodisi preko spletne strani ali osebno v poslovalnici  na naslovu Topline d.o.o. Portorož, Obala 114, 6320 Portorož. Splošni pogoji veljajo za vse turistične aranžmaje, ki jih podjetje Topline d.o.o. Portorož ponuja, prav tako pa veljajo za vse nakupe, ki jih je kupec opravil pri pooblaščenih turističnih agencijah, ki ponujajo storitve podjetja Topline d.o.o. Portorož.

Organizator potovanja je potovalna agencija, ki je v pogodbi o potovanju (računu) navedena kot organizator potovanja. Potnik oz. naročnik je vsaka oseba, ki je opravila rezervacijo pri organizatorju potovanja ali pri njegovem pooblaščenem partnerju.

Rezervacija in plačilo

Potnik oz. naročnik se lahko prijavi na turistični aranžma, ki ga podjetje Topline d.o.o. Portorož nudi na svoji spletni strani www.topline.si . Prijavi se lahko preko spletnega obrazca, po elektronski pošti, osebno ali po telefonu, pri čemer je treba upoštevati, da se potrditev rezervacije upošteva šele, ko je le-ta pisno potrjena iz obeh strani, bodisi preko elektronske pošte ali osebno v poslovalnici. Rezervacija je potrjena šele ko je vplačana tudi kupnina v višini 30 % celotnega progama. Preostanek aranžmaja mora biti poravnan 30 dni pred začetkom potovanja. Potnik lahko aranžma plača z gotovino, s plačilnimi ali kreditnimi karticami ali na transakcijski račun podjetja.

Potnik se s potrditvijo rezervacije strinja s ceno turističnega aranžmaja in z vsemi obveznimi doplačili. Organizator je dolžan obvezna doplačila jasno navesti pred nakupom.

Posebne in dodatne storitve

Dodatne storitve so tiste, ki niso vštete v osnovni ceni aranžmaja (napitnine za ladijsko osebje, enoposteljna soba ali kabina, fakultativni izleti, najem koles, paketi pijač in ostale storitve, ki so predmet  odločitve in niso obvezne).

Odpoved potovanja s strani organizatorja

Organizator potovanja si pridržuje pravico do odstopa od pogodbe, če pred ali med izpolnjevanjem te pogodbe nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti, niti se jim izogniti oziroma jih preprečiti, za organizatorja pa bi pomenile utemeljen razlog, da ne bi sklenil pogodbe, če bi bile znane ob sklenitvi pogodbe.
Organizator si pridržuje pravico, da zaradi tehničnih razlogov, premajhnega števila prijavljenih potnikov, višje sile ali drugih varnostnih razlogov, potovanje pred začetkom odpove brez plačila odškodnine, pri tem pa potniku vrne celoten vplačan znesek. To lahko stori najkasneje 7 dni pred začetkom potovanja.
Pri turističnih aranžmajih, kjer je ustrezno vreme bistven pogoj za izpolnitev programa, se odstop od pogodbe zaradi neustreznega vremena šteje kot odstop od pogodbe zaradi izrednih razmer.

Odpoved potovanja s strani potnika

Potnik oz. naročnik ima pravico do odpovedi potovanja, vendar mora ta biti v pisni obliki. To lahko uredi po elektronski pošti ali osebno v poslovalnici, kjer je turistični aranžma vplačal. V primeru potnikove odpovedi, ima organizator potovanja pravico do zaračunavanja stroškov, ki so nastali ob odpovedi potovanja, pri čemer se gleda datum odpovedi potovanja, ki je osnova za višino stroškov odpovedi. Višina odstopnine se določi po naslednjih kriterijih:

  • do 30 dni pred dnevom začetka potovanja – 20 % cene aranžmaja,
  • od 29 do 22 dni pred dnevom začetka potovanja – 30 % cene aranžmaja,
  • od 21 do 15 dni pred dnevom začetka potovanja – 40 % cene aranžmaja,
  • od 14 do 8 dni pred dnevom začetka potovanja – 60 % cene aranžmaja,
  • od 7 dni do vključno dneva odhoda oziroma začetka potovanja – 80 % cene aranžmaja,
  • Neudeležba (no show) brez predhodnega obvestila – 100 % cene aranžmaja.

Obveznosti organizatorja

Organizator se zavezuje, da bo skrbel za ažurnost podatkov ter uspešno izvedbo storitev. Prav tako se zavezuje, da bo potniku, ki se morebiti znajde v težavah, nudil podporo in pomoč tako pred potovanjem, kot tekom samega potovanja.

Pohvale in reklamacije

Pohvale in zahvale lahko potnik pošlje po pošti ali po elektronski pošti, organizator pa se zavezuje, da jih bo predal osebi, kateri so pohvale namenjene. Potnikova dolžnost je, da nepravilnosti in nezadovoljstvo s storitvami organizatorja, izrazi na licu mesta. To lahko stori na recepciji, pri vodji potovanja ali predstavniku na destinaciji. V kolikor je mogoče se reklamacija rešuje in se nepravilnosti odpravijo na kraju samem. Organizator potovanja ne more odgovarjati za napake izvajalca storitve, o katerih ni bil predčasno obveščen, zato bo upošteval samo reklamacije, ki vsebujejo zapisnik iz potovanja. Organizator bo sprejel pritožbe, poslane v roku 30 dni od končnega datuma potovanja in  je dolžan potniku odgovoriti s prvim odgovorom v roku 8 dni po prejeti pisni pritožbi. Reklamacija mora biti utemeljena.